Disclaimer

De informatie op deze site is bedoeld voor zwangeren en hun partners in Bergeijk en omstreken. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen voortvloeiende uit de informatie van de site. Op de site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Elke zwangere en zwangerschap kent zo haar eigen specifieke omstandigheden.

De site is met zorg en aandacht ontwikkeld. Ondanks dit kan Verloskundigenpraktijk Bergeijk niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiende uit enige fout die op de site zou kunnen voorkomen of voor de gevolgen voor het gebruik van de site.

Verloskundigenpraktijk Bergeijk is eveneens niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de site. Daarnaast aanvaart de praktijk geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site die niet door haar worden onderhouden en waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar de site.