Privacy

Privacyverklaring Verloskunde Bergeijk

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Verloskunde Bergeijk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Verloskunde Bergeijk.

Verloskunde Bergeijk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

 

WAAROM WIJ GEGEVENS NODIG HEBBEN

Verloskunde Bergeijk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast gebruikt Verloskunde Bergeijk uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de zorg die u bij Verloskundigenpraktijk Bergeijk afneemt.

HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAREN

Verloskunde Bergeijk: Voor medische gegevens is de bewaartermijn 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

DELEN MET ANDEREN

Verloskunde Bergeijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verloskundebergeijk.nl. Verloskunde Bergeijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Verloskunde Bergeijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan .

 

Orfeus

Verloskunde Bergeijk werkt met het elektronisch patientendossier Orfeus.

Informatie over privacy en gegevensbescherming van Orfeus vindt u terug op ondetrstaande link.

https://www.orfeus.nl/wp-content/uploads/2018/05/Klant-exepmlaar-Informatiebeveiliging-en-privacy_-informatie-voor-klanten.pdf

www.verloskundebergeijk.nl   is een website van Verloskunde Bergeijk.

Verloskunde Bergeijk is als volgt te bereiken:
Adres: Provincialeweg 22, 5563 AH Westerhoven
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17258474
Telefoon: 06-1337881017258474
E-mailadres: info@verloskundebergeijk.nl