Klachten

Indien u ontevreden bent of een klacht heeft over de verleende verloskundige zorg of over de bejegening door uw verloskundige, dan is het aan te raden dit eerst met de desbetreffende verloskundige te bespreken. Als een gesprek niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw probleem voor te leggen aan de klachtencommissie van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen).

De klachtencommissie

  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Behandelt uw klacht onafhankelijk
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde
  • Doet een uitspraak over gegrondheid van de klacht
  • Kan adviezen geven
  • Doet geen uitspraken over financiële zaken
  • Doet geen uitspraken over eventuele rechtsgevolgen

home-section-knov

Voor meer informatie zie www.knov.nl