Zwangerschap

ugjIntake

Je eerste controle, rond 6 weken, zal een uitgebreide intake bij ons op het spreekuur zijn. Deze controle zal ongeveer 30 tot 40 minuten duren. Hierbij proberen wij je gezondheid, de gezondheid van je partner en beide families, je eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen, de menstruatie en de uitgerekende datum in kaart te brengen. Daarnaast worden de algemene gegevens van je vastgelegd, zoals adres, telefoonnummers, verzekeringsnummer en BSN. Het is daarom belangrijk om een verzekeringspas en identiteitsbewijs mee te nemen naar deze eerste controle. Als laatste zal er tijdens deze controle uitleg gegeven worden over de praktijk, de mogelijkheid tot verschillende onderzoeken (prenatale screeningen) en de verdere gang van zaken gedurende de zwangerschap.

In het kader van verbetering van kwaliteit van zorg, doet onze praktijk op dit moment mee aan een pilot integrale zorg samen met het MMC-Veldhoven. Dit houdt onder andere in dat alle cliënten besproken worden tijdens een multidisciplinair overleg om het juiste zorgpad vast te stellen. Dit alles uiteraard met jouw toestemming en goedkeuring.

 

icn1 copyVervolgcontroles

Tot 20 weken iedere 4 weken. Tussen 20 en 30 weken iedere 3 weken. Tussen 30 en 36 weken iedere 2 weken. Vanaf 36 weken iedere week. Aan het einde van iedere controle wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Deze kan eventueel altijd telefonisch of via de mail verzet worden.

Tijdens de vervolgcontroles zullen wij nagaan hoe het met jou en je kind gaat. Dit onder andere door het meten van de bloeddruk, gewichtscontrole, het beluisteren van het hartje (vanaf 10 weken zwangerschap) en het voelen naar de groei van de baby. Daarnaast is er uiteraard gedurende het spreekuur aandacht voor uitleg en/of vragen. Bloedonderzoek vindt plaats bij 12 en 27 weken zwangerschap, echoscopisch onderzoek vindt plaats rond 7, 12, 20 ,29 en 34 weken zwangerschap.
Na de eerste controle zitten er enkele weken tussen, voordat je weer gezien wordt. De frequentie van de controles neemt toe, naarmate uw zwangerschap vordert.