Centering Pregnancy

CenteringZorg Logo

 

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan een vernieuwende vorm van zorg tijdens je zwangerschap. Het programma dat we je aanbieden is ontwikkeld voor vrouwen die graag goed geïnformeerd willen worden over hun zwangerschap én die het fijn vinden andere zwangere vrouwen te ontmoeten. De term hiervoor is ‘Centering Pregnancy’.

Als je deelneemt aan het programma word je ingedeeld in een groep met 8 à 10 andere vrouwen die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend als jij.

Er zijn negen bijeenkomsten van 2 uur gepland gedurende je zwangerschap en één na de bevalling. Tijdens elk van deze bijeenkomsten zal er tijd zijn voor de controles, gesprekken over zwanger zijn, geboorte en het ouderschap. Tevens is er tijd om de andere vrouwen uit de groep te leren kennen.

De bijeenkomsten zullen worden geleid door een verloskundige en een andere zorgverlener (bijv. een kraamverzorgende of een student verloskunde).

Soms zal er iemand worden uitgenodigd om te komen praten over een specifiek onderwerp, soms zal er een video worden vertoond, maar meestal zal de tijd gebruikt worden om te praten over jullie zelf, je gezin en de dingen die je tegenkomt tijdens je zwangerschap.

Er is aangetoond dat Centeringbijeenkomsten bijdragen aan het vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, in je zwangerschap en de bevalling en in je rol als moeder! Deze vorm van zorg blijkt zelfs een positieve invloed te hebben op het verloop van zwangerschappen en bevallingen.

We hopen dat je door deel te nemen aan deze groep, de andere vrouwen goed leert kennen en dat jullie je ervaringen tijdens deze speciale periode in je leven met elkaar kunnen delen. Het kan een begin zijn van levenslange vriendschappen. Je partner en/of andere ondersteunende mensen om je heen zijn welkom bij de controles en bij bepaalde bijeenkomsten. Als je al kinderen hebt dan willen we je vragen deze niet mee te nemen naar de bijeenkomsten. We hebben hiervoor geen goede opvangmogelijkheden.

Wij zijn heel enthousiast over dit programma. Het omvat de 3 belangrijkste pijlers van zorg: onderzoek, voorlichting en ondersteuning. De tijd binnen de groep zal productief gebruikt worden! Ook als je extra of andere zorg nodig hebt kun je toch mee blijven doen aan de groepsbijeenkomsten.

Kijk voor meer informatie op de website van Centering Zwangerschap.